Các nhà nghiên cứu từ Đại học Y Baylor đã phát hiện ra rằng nanobody - kháng thể siêu nhỏ do lạc đà không bướu (Llama) tạo ra, có khả năng chống lại các biến thể norovirus. Cụ thể, loại nanobody được thử nghiệm - M4 - có khả năng tương tác và vô hiệu hóa các biến thể của một nhóm các norovirus thường gặp ở người.