Từ hình đại diện 3D giống với người thật cho đến quốc gia số hoá đầu tiên trong lịch sử, cùng điểm lại những cột mốc đáng chú ý về vũ trụ ảo Metaverse trong năm 2022.