Chuyện gì sẽ xảy ra nếu những công nghệ như nhận dạng khuôn mặt, ... rơi vào tay kẻ xấu và bị lạm dụng.