Kính viễn vọng vũ trụ TESS trị giá 337 triệu USD vừa được NASA phóng thành công vào không gian. TESS có nhiệm vụ săn lùng các hành tinh ngoài hệ Mặt Trời, đặc biệt là các hành tinh có kích cỡ tương đương với Trái Đất.