Với những tiến bộ trong khả năng tính toán, bao gồm học máy, mạng nơron thần kinh, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, thuật toán di truyền..., trí thông minh nhân tạo (AI) đang phát triển từ những máy móc đơn giản đến khả năng tự nhận thức.

Trí thông minh nhân tạo (AI) đang phát triển từ những máy móc đơn giản đến khả năng tự nhận thức.
Trí thông minh nhân tạo (AI) đang phát triển từ những máy móc đơn giản đến khả năng tự nhận thức.