Sát thủ "lắm mồm" trong phim Deadpool có thể tự tái tạo lại các chi, ngay cả khi cơ thể nổ tung hay bị xé thành nhiều mảnh. Hiện các nhà khoa học hiện đang rất nỗ lực để tìm cách trang bị năng lực này cho con người trong tương lai.