Cơ sở thí nghiệm Energy House 2.0 tại Salford, miền bắc nước Anh cho phép mô phỏng hầu hết mọi điều kiện thời tiết nhằm thử nghiệm tính năng của các mô hình nhà ở tiết kiệm năng lượng tại đây. Từ phòng điều khiển, các nhà khoa học có thể tái hiện điều kiện thời tiết bao gồm mưa, gió, nắng và tuyết với nhiệt độ từ âm 20 đến 40 độ C.