Sự góp mặt của robot trong y học ngày càng trở nên hữu ích, ví dụ như hỗ trợ thực hiện nhiều thủ thuật phức tạp và hạn chế xâm lấn. Đặc biệt, các nhà khoa học đã phát triển thành công hệ thống robot phẫu thuật một cổng, nổi bật trong đó là robot da Vinci SP.