Ra đời năm 1994 tại Nhật Bản, đến nay, mã QR đã trở thành một phương thức xác minh phổ biến. Vậy thông tin trên mã QR được mã hoá như thế nào và làm sao để giải mã thông tin từ chúng?