Qua những cuộc xung đột vũ trang gần đây, các loại máy bay không người lái (UAV) đã chứng tỏ chúng là một phương tiện tác chiến mang lại hiệu quả bất ngờ,