Các nhà khoa học tại Đức hiện đang nghiên cứu phương pháp phục hồi các quần thể cỏ biển thuộc biển Baltic. Đóng vai trò như các bể chứa carbon tự nhiên, cỏ biển được kỳ vọng hỗ trợ mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2045 mà quốc gia này đề ra.