Các nhà khoa học tại Anh đang phát triển quy trình chỉnh sửa gen nhằm loại bỏ một hợp chất tự nhiên trong lúa mì có khả năng chuyển hoá thành chất gây ung thư trong quá trình chế biến. Sau một loạt thí nghiệm thành công, chính quyền Vương quốc Anh đã sẵn sàng "bật đèn xanh" cho việc phát triển thực vật chỉnh sửa gen.