Quan sát của các nhà môi trường học cho thấy hạt vi nhựa tràn lan trong nguồn nước ở bờ Đông nước Mỹ, và hiển nhiên, chúng đã xâm nhập trong chuỗi thức ăn của con người.