Theo Tổng cục Thống kê, kinh tế – xã hội của nước ta đã đạt được kết quả tích cực trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn. Tuy nhiên, mục tiêu tăng trưởng 6,5% của năm 2023 sẽ là một thách thức lớn.

Báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê cho biết, GDP tăng 3,32% so với cùng kỳ năm trước. Tính từ năm 2011 đến nay, mức tăng này chỉ cao hơn mức tăng 3,21% của quý I năm 2020. Tuy nhiên, theo Tổng cục Thống kê, đây vẫn là một kết quả tích cực, đáng ghi nhận khi tăng trưởng kinh tế của nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới ở mức rất thấp hoặc suy giảm.

Đáng chú ý, khu vực dịch vụ tăng 6,79%, đóng góp 95,91% vào mức tăng trưởng chung - thể hiện rõ sự phục hồi của lĩnh vực dịch vụ nhờ hiệu quả của các chính sách kích cầu tiêu dùng nội địa, chính sách mở cửa nền kinh tế. Trong khi đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,52%, đóng góp 8,85% vào mức tăng trưởng chung.

Một vài số liệu khác cũng cho thấy điểm sáng trong ba tháng đầu năm: so với cùng kỳ năm ngoái, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,9%; khách quốc tế đến Việt Nam tăng gần 30 lần. Lực lượng lao động tăng 88,7 nghìn người so với quý trước và tăng hơn 1 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ thiếu việc làm đều lần lượt giảm 0,21 điểm phần trăm và 1,07 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, nhiều số liệu khác cho thấy nền kinh tế trong nước cũng đang gặp nhiều thách thức. Khu vực công nghiệp và xây dựng giảm 0,4%, làm giảm 4,76% trong mức tăng trưởng chung. Trong ba tháng đầu năm, bình quân mỗi tháng có gần 20,1 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, trong khi chỉ có gần 19 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Bên cạnh đó, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 154,27 tỷ USD, giảm 13,3% so với cùng kỳ năm trước - xuất khẩu giảm 11,9%; nhập khẩu giảm 14,7%.

Theo Tổng cục Thống kê, với đặc điểm nền kinh tế có độ mở lớn, dễ chịu tác động đan xen từ nền kinh tế thế giới, nước ta sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức khi bước sang quý II. Do đó, mục tiêu tăng trưởng 6,5% của năm 2023 sẽ là một thách thức lớn, đòi hỏi phải tăng cường dự báo và chủ động điều hành linh hoạt, phù hợp với tình hình mới.

Dưới đây là các số liệu chính thức:


Nguồn: Tổng cục Thống kê