Thu nhập bình quân tháng của người lao động quý I là 6,4 triệu đồng, tăng 1 triệu đồng so với quý trước (tương đương tăng 20,1%) và tăng 110 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê cho thấy quá trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước đã có tác động tích cực rõ rệt lên thị trường lao động, việc làm. Cụ thể, số lao động bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch COVID-19 đã giảm mạnh. Trong 3 tháng đầu năm, mặc dù cả nước vẫn còn hơn 16,9 triệu người từ 15 tuổi trở lên chịu tác động tiêu cực của đại dịch nhưng con số này đã giảm mạnh so với quý trước (giảm 7,8 triệu người). Đây là mức giảm mạnh nhất được ghi nhận kể từ khi đất nước chứng kiến sự bùng phát của COVID-19.

Đáng chú ý, đời sống của người lao động được cải thiện hơn, với thu nhập bình quân có sự phục hồi mạnh mẽ. Nếu như quý III năm 2021, thị trường lao động chứng kiến mức sụt giảm nghiêm trọng với mức thu nhập bình quân tháng của người lao động là 5,2 triệu đồng thì đến quý IV năm 2021, tăng khoảng 139 nghìn đồng so với quý III. Bước sang quý I năm nay, thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng mạnh so với quý trước, tăng 1 triệu đồng/người.

Thu nhập bình quân tháng của lao động vùng Đông Nam Bộ tăng cao nhất trong 6 vùng kinh tế – xã hội, đạt 8,3 triệu đồng, tăng 2,2 triệu đồng so với quý trước. Trong đó, lao động tại TP Hồ Chí Minh có mức thu nhập bình quân tháng cao nhất cả nước với 8,9 triệu đồng/người.

d

s

s

s

Tình hình lao động, việc làm quý I năm 2022. Nguồn: TCTK