Mới chỉ là học sinh cuối cấp THCS, hai em Phan Trường Anh Khôi và Nguyễn Công Huy (Trường Trưng Vương) đã lắp ráp được cánh tay robot có thể điều khiển bằng ý nghĩ. Vậy các em đã học những gì để làm được như vậy