Sở KH&CN TPHCM đang tìm kiếm đơn vị thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất xây dựng mô hình Trung tâm Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo TPHCM.

Nhiệm vụ này về cơ bản gồm các nội dung: phân tích tình hình thực tiễn về hoạt động đổi mới sáng tạo tại Việt Nam và TPHCM; và xây dựng mô hình chung của Trung tâm Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo (cách thức vận hành, chức năng, các chính sách hỗ trợ,…).

v
Mô hình Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TPHCM

Đặc biệt, đề xuất mô hình đối với Trung tâm Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo TP HCM tại địa chỉ 123 Trương Định, Q3 về: cách thức vận hành, chức năng, các chính sách hỗ trợ, mô hình liên kết, hợp tác, chi phí các đơn vị hợp tác chi trả sử dụng cơ sở vật chất, việc thu và sử dụng các nguồn thu theo quy định,...; đề xuất kế hoạch triển khai và lộ trình xây dựng theo giai đoạn cụ thể.

Mục đích của nhiệm vụ này nhằm tạo môi trường thu hút các doanh nghiệp, chuyên gia công nghệ, cộng đồng đổi mới sáng tạo tham gia vào các hoạt động của Trung tâm và góp phần phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của TPHCM.

Các tổ chức, doanh nghiệp KH&CN hoặc trường, viện,… có chức năng nghiên cứu KH&CN đều có thể đăng ký thực hiện nhiệm vụ. Trường hợp tổ chức không thuộc đối tượng trên có thể liên kết với các đơn vị có chức năng để đăng ký tham gia thực hiện nhiệm vụ.