Sở KH&CN TPHCM triển khai thực hiện nhiệm vụ “Khảo sát, đánh giá khả năng và nhu cầu áp dụng các tiêu chuẩn, hệ thống quản lý trong sản xuất tại các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn TPHCM”. Các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp,... có thể đăng ký thực hiện nhiệm vụ trên.

Cụ thể, đối tượng khảo sát là các doanh nghiệp đầu cuối - gồm doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ra sản phẩm hoàn chỉnh; trong đó ưu tiên các doanh nghiệp thuộc 4 ngành công nghiệp trọng điểm (cơ khí; chế biến lương thực - thực phẩm; hóa chất - nhựa - cao su; và ngành điện tử - công nghệ thông tin) và 2 ngành công nghiệp truyền thống của Thành phố (dệt may, da giày).

C
Ưu tiên khảo sát các doanh nghiệp thuộc 4 ngành trọng điểm Ảnh: Internet

Ngoài ra, cũng thuộc diện khảo sát còn có các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ - tức doanh nghiệp sản xuất nguyên liệu, vật liệu, linh kiện và phụ tùng đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp đầu cuối (ưu tiên cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các khu chế xuất, khu công nghiệp hoạt động trong 4 ngành công nghiệp chủ lực và ngành công nghiệp truyền thống).

Sản phẩm của nhiệm vụ là báo cáo tổng hợp về thực trạng và nhu cầu áp dụng các tiêu chuẩn, hệ thống quản lý của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong sản xuất nguyên liệu, vật liệu, linh kiện và phụ tùng để đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh trong và ngoài nước; Bộ danh mục tiêu chuẩn, hệ thống quản lý cần áp dụng cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ.

Các tổ chức, đơn vị đăng ký tham gia thực hiện nhiệm vụ thực hiện việc khảo sát, đánh giá cần đảm bảo đúng đối tượng, khách quan và phản ánh đúng thực trạng và nhu cầu của các doanh nghiệp.

Chi tiết tại www.chicuctdc.gov.vn.