Giải thưởng nhấn mạnh tính ứng dụng vào cuộc sống, mang lại hiệu quả và giá trị thực tiễn, góp phần giải quyết các vấn đề cấp bách trong xây dựng và phát triển TPHCM.

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần thứ 3-2023, nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân có công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm sáng tạo ở nhiều lĩnh vực.

Đây là sự kiện do UBND TPHCM tổ chức hai năm một lần, nhằm khơi dậy tiềm năng sáng tạo của các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Qua 2 lần tổ chức, Giải thưởng thu hút 306 công trình tham dự, và 94 công trình trong số đó đã được trao giải.

tr
Các tác giả nhận Giải thưởng sáng tạo TPHCM năm 2021 Ảnh: Internet

Đối tượng tham gia Giải thưởng năm 2023 là tác giả (nhóm tác giả) của các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm phù hợp với một trong bảy nhóm lĩnh vực: phát triển kinh tế; quốc phòng, an ninh; quản lý nhà nước; truyền thông; văn học nghệ thuật; khoa học kỹ thuật và khởi nghiệp sáng tạo.

Các công trình dự giải phải có tính sáng tạo, được ứng dụng vào thực tiễn (hoặc tác phẩm, sáng tác được xây dựng, công diễn, xuất bản) trong thời gian từ thời điểm kết thúc nhận hồ sơ tổ chức xét, trao giải thưởng lần trước đến thời điểm kết thúc nhận hồ sơ của lần tổ chức xét, trao giải thưởng tiếp theo. Thời gian nhận công trình đến ngày 31/3/2023.

Lễ công bố và trao tặng Giải thưởng dự kiến diễn ra vào dịp Quốc khánh (2/9/2023). Phần thưởng cho giải Nhất là 200 triệu đồng, giải Nhì là 150 triệu đồng, giải Ba là 100 triệu đồng.

Các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm phù hợp với một trong các nhóm lĩnh vực của Giải thưởng nộp hồ sơ đăng ký tham gia Giải thưởng về cơ quan phụ trách, cụ thể:

- Lĩnh vực phát triển kinh tế: Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lĩnh vực quốc phòng, an ninh: Bộ Tư lệnh Thành phố;
- Lĩnh vực quản lý nhà nước: Sở Nội vụ;
- Lĩnh vực truyền thông: Sở Thông tin và Truyền thông;
- Lĩnh vực văn học nghệ thuật: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thành phố;
- Lĩnh vực khoa học kỹ thuật: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố
- Lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo: Sở Khoa học và Công nghệ.
- Lĩnh vực văn học nghệ thuật: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thành phố;
- Lĩnh vực khoa học kỹ thuật: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố
- Lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo: Sở Khoa học và Công nghệ.