Các khóa học do Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN thuộc Sở KH&CN TPHCM triển khai và nằm trong Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030.Chương trình gồm 5 khóa đào tạo hoàn toàn miễn phí, thời gian từ 11/10 – 25/11/2022. Nội dung đào tạo gồm lý thuyết, tham quan và thực hành tại doanh nghiệp. Chuyên gia huấn luyện và tư vấn khóa đào tạo đến từ Bộ Công Thương và các đơn vị đào tạo, tư vấn trong lĩnh vực năng lượng.

m
Một lớp đào tạo về hệ thống quản lý năng lượng. Ảnh: Internet

Tham gia khóa đào tạo, học viên sẽ nắm rõ các chính sách, quy định pháp luật hiện hành liên quan đến sử dụng năng lượng; kiến thức, nội dung, quy trình, hồ sơ, biểu mẫu về tư vấn, xây dựng, triển khai hệ thống lý năng lượng theo ISO 50001:2018; quy trình đánh giá cấp chứng nhận ISO 50001:2018; đồng thời có khả năng phát hiện lãng phí năng lượng và xác định các giải pháp hệ thống để giảm tổn thất năng lượng; đánh giá tiềm năng tiết kiệm năng lượng đối với hệ thống sử dụng năng lượng hiện có.

Các tổ chức, đơn vị hoạt động, áp dụng và giảng dạy trong lĩnh vực năng lượng, hiệu quả năng lượng như Sở Công Thương, Sở KH&CN và các đơn vị trực thuộc; các trường đại học và cao đẳng; các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ năng lượng; các đơn vị tư vấn, đánh giá cấp chứng nhận ISO 50001;…đều có thể đăng ký tham gia các khóa đào tạo nói trên.

ISO 50001 là tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý năng lượng, nhằm giúp cho các tổ chức thiết lập hệ thống và quá trình cần thiết để cải tiến hiệu suất năng lượng, bao gồm việc sử dụng, tiêu thụ hiệu quả năng lượng. Việc thực hiện đầy đủ tiêu chuẩn này nhằm hướng tới sự giảm phát thải khí nhà kính; xác định và quản lý rủi ro về việc cung cấp năng lượng trong tương lai.