Sở KH&CN TPHCM vừa thông báo mời các tổ chức đăng ký thực hiện các lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn về các tiêu chuẩn quốc gia liên quan truy xuất nguồn gốc.

Các tổ chức này sẽ hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đơn vị cung cấp giải pháp nắm bắt thông tin, quy định về các tiêu chuẩn liên quan truy xuất nguồn gốc.

Cụ thể sẽ có ba lớp: một lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn về các tiêu chuẩn quốc gia liên quan truy xuất nguồn gốc rau quả tươi; một lớp tập huấn, lĩnh vực truy xuất nguồn gốc gia cầm; một lớp tập huấn truy xuất nguồn gốc gia súc. Số lượng người tham dự 70 lượt người/lớp, dưới hình thức trực tiếp.

v
Truy xuất nguồn gốc rau củ tại siêu thị TPHCM Ảnh: Internet

Các tổ chức tham gia đăng ký thực hiện nhiệm vụ cần có chức năng, năng lực và kinh nghiệm phù hợp.