Hai bên hợp tác nghiên cứu và ứng dụng các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học vật liệu, sự sống, môi trường... vào thực tiễn sản xuất và đời sống.

Ngày 19/8, tại TPHCM, Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu Công nghệ cao (SHTPLABS) và Viện Khoa học và Công nghệ tính toán TPHCM (ICST) đã ký thỏa thuận hợp tác cùng đề xuất và thực hiện các nhiệm vụ KH&CN trong lĩnh vực khoa học vật liệu, sự sống, môi trường, công nghệ tính toán và đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Theo đó, hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu, thiết kế, mô phỏng, chế tạo linh kiện vi cơ điện tử, ứng dụng trong các ngành công nghiệp và y tế; nghiên cứu tính toán và chế tạo các vật liệu cấu trúc nano (graphene, nano vàng, nano bạc), nhằm ứng dụng trong ngành công nghiệp. Ngoài ra, hai bên cùng nhau, xây dựng, biên soạn tài liệu khoa học về việc nghiên cứu, triển khai ứng dụng KH&CN tại hai đơn vị.

SHTPLABS – ICST ký hơpj
SHTPLABS – ICST ký kết hợp tác. Ảnh: KA

Thời gian qua, SHTPLABS và ICST đã thực hiện nhiệm vụ KH&CN "Nghiên cứu thiết kế tính toán quang phổ cấu trúc nano vàng, bằng phương pháp tính toán hóa học lượng tử và so sánh với thực nghiệm, chế tạo nano vàng với cấu trúc lưỡng tháp tam giác và ngôi sao bằng phương pháp vi sóng, ứng dụng làm chất kháng kháng vi khuẩn, hướng tới tạo ra các sản phẩm hỗ trợ điều trị viêm da". Từ kết quả nghiên cứu này, hai bên đã thương mại hóa thành công sản phẩm trị mụn ACNE GOLDSTAR ứng dụng nano vàng dạng ngôi sao.

v
Sản phẩm trị mụn ứng dụng nano vàng dạng ngôi sao. Ảnh:SHTPLABS

Ngoài ra, hai bên còn thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu ảnh hưởng của độ ẩm môi trường lên yếu tố chất lượng và tần số cộng hưởng của MEMS cộng hưởng cantilever. Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí điện tử SpringerLink.