Sở KH&CN TPHCM vừa ra thông báo về việc mời đăng ký tổ chức bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ tham gia hoạt động đo lường.

Theo đó, sẽ tổ chức 6 lớp huấn luyện cho tối thiểu 240 lượt cán bộ về các nội dung: Kiến thức cơ bản, quản lý nhà nước, kiểm tra nhà nước về đo lường; Phương pháp đánh giá định lượng đối với hàng đóng gói sẵn...

Đối tượng bồi dưỡng là cán bộ tham gia hoạt động đo lường (cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các sở, ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện, Thành phố Thủ Đức có liên quan đến hoạt động đo lường; cán bộ thuộc ban quản lý các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và viên chức, người lao động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố có hoạt động đo lường,...).

v
Hơn 200 lượt cán bộ sẽ được bồi dưỡng nghiệp vụ về đo lường Ảnh: Internet

Đơn vị đăng ký thực hiện nhiệm vụ là các trường, viện, tổ chức khoa học và công nghệ, đơn vị sự nghiệp có chức năng phù hợp và đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện hoạt động huấn luyện về lý thuyết và thực hành trong lĩnh vực đo lường.

Chi tiết tạiwww.chicuctdc.gov.vn