Ít nhất 200 lượt doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ cập nhật, nâng cao kiến thức và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh.


v
Hơn 200 lượt doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng Ảnh: Internet

Sở KH&CN TPHCM vừa thông báo mời các đơn vị đăng ký tham gia thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng, dựa trên nền tảng KH&CN và đổi mới sáng tạo

Theo đó, các trường, viện, hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức KHCN, đơn vị sự nghiệp có trụ sở trên địa bàn TPHCM có chức năng phù hợp và đủ năng lực có thể đăng ký thực hiện nhiệm vụ. Đơn vị đăng ký thực hiện sẽ nhận được kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước không vượt quá 30 triệu đồng/doanh nghiệp đối với nội dung tư vấn và không quá 50% tổng kinh phí cho các nội dung còn lại (khảo sát, cập nhật, nâng cao kiến thức...).

Các đơn vị khi thuyết minh nhiệm vụ phải thể hiện được các nội dung như Đánh giá thực trạng và nhu cầu cần hỗ trợ của doanh nghiệp cho một nhóm ngành/lĩnh vực cụ thể; có mô tả chung về nhiệm vụ, lý do chọn nhiệm vụ, tính cấp thiết, tình hình xã hội, thực trạng, nhu cầu thực tế…; đề xuất các phương pháp, kế hoạch thực hiện: cập nhật, nâng cao kiến thức về áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng cho nguồn nhân lực của các doanh nghiệp đã được khảo sát; chọn lọc, tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng.

Trong chương trình này, tối thiểu sẽ có 200 lượt doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố được hỗ trợ. Các đối tượng được ưu tiên gồm doanh nghiệp trong các khu chế xuất, khu công nghiệp; doanh nghiệp thuộc ngành dệt may, da giày, sợi, nhuộm, thương mại - dịch vụ, cao su - nhựa, công nghệ thông tin; các tổ chức thử nghiệm, phòng thử nghiệm của các doanh nghiệp,...