Ngày 27/5, Sở KH&CN TPHCM đã ký kết hợp tác với Sở Y tế TPHCM về hoạt động KH&CN, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế giai đoạn 2022 – 2025, góp phần giải quyết một trong những bài toán lớn theo yêu cầu của TPHCM.

Theo đó, Sở KH&CN và Sở Y tế TPHCM thống nhất hợp tác các nội dung: Xây dựng, phát triển các công cụ, giải pháp, mô hình phục vụ công tác quản trị, điều hành và nâng cao năng lực khám chữa bệnh của hệ thống y tế Thành phố, trong đó ưu tiên nâng cao năng lực khám, chữa bệnh cho hệ thống y tế cơ sở và y tế dự phòng; Nghiên cứu phát triển, ứng dụng KH&CN và đổi mới sáng tạo phục vụ công tác chẩn đoán, điều trị, phục hồi và chăm sóc sức khỏe cho người bệnh. Đồng thời, kết nối, thu hút các nguồn lực của xã hội tham gia để hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong lĩnh vực y tế.

v
Hai Sở KH&CN và Y tế TPHCM ký kết hợp tác. Ảnh: KH

Theo đại diện của Sở Y tế TPHCM, hiện nay có 2 vấn đề mà TPHCM cần triển khai trong thời gian tới. Một là vấn đề sức khỏe tinh thần liên quan đến COVID-19 của người dân. Hiện nay, nhiều người sau đại dịch bcó dấu hiệu rối loạn giấc ngủ, stress, loạn thần cấp, trầm cảm, lo âu,… Vì vậy, xây dựng được công cụ giúp nhận dạng những vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần cho người dân. Hai là làm sao để xây dựng, lựa chọn được những ứng dụng AI hiệu quả nhất, với chi phí chấp nhận được để hỗ trợ đọc kết quả X quang ngực trở thành công cụ thích hợp cho hoạt động khám chữa bệnh ban đầu tại các trạm y tế. Và Sở Y tế TPHCM muốn đặt hàng các nhà khoa học, viện, trường, doanh nghiệp, giải quyết hai vấn đề này trong thời gian tới.