Sở KH&CN TPHCM vừa thông báo mời các đơn vị đăng ký thực hiện truyền thông về hoạt động thị trường KH&CN trên địa bàn TPHCM năm 2022.

Nhiệm vụ được thực hiện nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi những chủ trương, chính sách của Thành phố, trung ương, các thành tựu KH&CN, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của TPHCM đối với sự phát triển của đất nước. Qua đó, giúp nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò động lực của KH&CN và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo cũng như nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và sản xuất kinh doanh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Đồng thời, tạo kênh kết nối, tiếp nhận các thông tin về nhu cầu, vướng mắc từ thực tế, để góp phần nâng cao hiệu quả của các chương trình hỗ trợ, cũng như hệ thống pháp lý hỗ trợ hoạt động KH&CN đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

T
Giới thiệu sản phẩm công nghệ tại Techmart chuyên ngành 2022 của TPHCM Ảnh: KA

Tổ chức đăng ký thực hiện phải có kinh nghiệm trong hoạt động truyền thông, tổ chức các sự kiện, hỗ trợ phát triển về hoạt động thị trường KH&CN trên địa bàn TPHCM. Các tổ chức sẽ thực hiện truyền thông các nội dung: Kết quả, kết nối cung cầu công nghệ, sàn giao dịch công nghệ, thẩm định, chuyển giao công nghệ; hoạt động ứng dụng chuyển đổi số trong phát triển thị trường KH&CN; Đổi mới sáng tạo, công nghệ của doanh nghiệp, các mô hình đổi mới công nghệ thành công; Các sự kiện kết nối, hợp tác công nghệ về nội dung sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm điện.

Ngoài ra, tuyên truyền, phổ biến các chính sách để góp phần thúc đẩy, phát triển số lượng tổ chức trung gian, doanh nghiệp KH&CN; Kết quả hoạt động thúc đẩy doanh nghiệp về thực hiện đổi mới sáng tạo tại các khu công nghiệp; Kết quả chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo.

Sản phẩm là các tin bài đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng, các kênh truyền thông KH&CN của trung ương và TPHCM.