Ngày 25/5, Sở KH&CN cùng Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác, nhằm hỗ trợ chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản lý về giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, hai Sở thống nhất hợp tác các nội dung: thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong khu vực công, hỗ trợ chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản lý về giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố; đổi mới mô hình dạy và học, nâng cao hiệu quả công tác dạy và học trên địa bàn, tạo diễn đàn để kết nối với cộng đồng khởi nghiệp, doanh nghiệp. Đồng thời, lắng nghe ý kiến, tìm giải pháp, kết nối hợp tác để giải quyết các bài toán lớn trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Thành phố.

s
Hai sở KH&CN, Giáo dục và Đào tạo ký kết hợp tác. Ảnh: KA

Tại sự kiện, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã đưa ra những vấn đề cần KH&CN giải quyết trong thời gian tới. Đó là, giải pháp lưu trữ toàn vẹn kết quả học tập cho học sinh trên địa bàn TPHCM, đảm bảo khả năng chia sẻ, liên thông an toàn, linh hoạt. Cụ thể, có các giải pháp công nghệ phù hợp để dữ liệu lưu trữ một cách không thể bị chỉnh sửa, mang tính pháp lý; quản lý được số lượng sổ học bạ, sổ điểm được ban hành, đảm bảo tính duy nhất của một quyển học bạ. Cùng với đó, dữ liệu được lưu trữ dưới dạng phi cấu trúc, thuận tiện cho việc đáp ứng với những thay đổi về mặt chính sách…

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cũng đề xuất cần có các giải pháp trong Đổi mới mô hình dạy và học, nâng cao hiệu quả công tác dạy và như ứng dụng AI trong nghiên cứu dữ liệu hành vi học tập của học sinh, mô hình trường học, phòng học thông minh…; tối ưu hóa nguồn lực nhân sự trong giáo dục và đào tạo, bao gồm các hoạt động tối ưu hóa năng suất lao động của giáo viên, khung năng lực số cho nhân sự trong lĩnh vực giáo dục với các tiêu chí được đo lường cụ thể…