Ngày 15/3, UBND TPHCM đã công bố Hệ thống phần mềm quản lý khiếu nại, tố cáo, liên thông với Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại tố cáo.

Phần mềm giúp theo dõi, đôn đốc việc thực hiện xử lý thông tin phản ánh, đơn thư khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. Đồng thời, xây dựng cơ sở dữ liệu xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo của tất cả các cơ quan, đơn vị, từng bước số hóa quy trình quản lý và xử lý việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Các tính năng của phần mềm Hệ thống quản lý khiếu nại, tố cáo hiện nay, bao gồm: Tiếp công dân, Tiếp nhận đơn, Tiếp công dân của lãnh đạo, Xử lý đơn; Theo dõi thực hiện, Theo dõi kết quả xử lý, Theo dõi báo cáo của các đơn vị trực thuộc, Theo dõi đề xuất tiếp dân, Báo cáo, Tra cứu, Quản trị. Đặc biệt, phần mềm hệ thống có thể liên thông với hệ thống cơ sở dữ quốc gia về khiếu nại tố cáo do Thanh tra Chính phủ xây dựng. Ngoài ra, hệ thống còn giúp lãnh đạo có thể dễ nhìn nhận và tiếp cận vấn đề.

Hệ thống được xây dựng dưới kiến trúc mở, sẵn sàng mở rộng tích hợp các hệ thống thành phần khi cần thiết. Các sở, ngành, địa phương có thể khai thác, mở rộng với dữ liệu được lưu trữ tập trung tại Trung tâm Dữ liệu thành phố, đảm bảo an toàn thông tin và liên thông với hệ thống cơ sở dữ liệu về khiếu nại tố cáo của Thanh tra Chính phủ.

v
Ra mắt Hệ thống phần mềmquản lý khiếu nại, tố cáo. Ảnh: NB

Được biết, từ năm 2015, phần mềm Quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo của TPHCM đã được xây dựng và triển khai tại năm đơn vị. Đó là Ban Tiếp công dân thành phố, Thanh tra thành phố, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND TPHCM.

Qua quá trình triển khai, phần mềm hệ thống đã hình thành được kho dữ liệu tập trung về tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; quản lý, phân loại đơn thư theo đúng quy định, phát hiện, theo dõi, xử lý đơn thư trùng lặp trên phạm vi toàn hệ thống. Hệ thống phục vụ lãnh đạo chỉ đạo điều hành, giúp các bộ phận chuyên môn tổng hợp, theo dõi, đôn đốc công việc, xác định rõ loại việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm của người phụ trách cơ quan, rõ trách nhiệm của cán bộ xử lý.

Hệ thống cũng đáp ứng các quy trình luân chuyển hồ sơ trong nội bộ cơ quan, quy trình luân chuyển hồ sơ liên thông giữa các cơ quan. Kịp thời tổng hợp, báo cáo theo yêu cầu cũng như hỗ trợ tích hợp phần mềm Quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo và phần mềm quản lý văn bản của các cơ quan.

Từ kết quả bước đầu đạt được, Văn phòng UBND TP mở rộng, nâng cấp phần mềm thành Hệ thống phần mềm quản lý khiếu nại, tố cáo dùng chung cho Thành phố tạo, nên tính thống nhất về mặt công nghệ và dữ liệu phục vụ công tác quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và liên thông với Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo.

Hiện nay, phần mềm hệ thống đã được cài đặt trên trung tâm tích hợp dữ liệu của TPHCM. Văn phòng UBND TPHCM cũng đã hoàn thành kế hoạch tập huấn sử dụng phần mềm với khoảng 183 học viên tham dự các lớp chuyên viên xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, lớp quản trị phần mềm, lớp lãnh đạo tại các sở, ngành, quận, huyện và TP Thủ Đức.