Sở KH&CN TPHCM vừa thông báo mời các tổ chức tham gia triển khai các chính sách hỗ trợ các dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo tại TPHCM năm 2024.

Thành phố sẽ hỗ trợ các dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo với các lĩnh vực ưu tiên, gồm: Thương mại điện tử, Công nghệ tài chính, Logistic, Công nghệ giáo dục, Y tế và chăm sóc sức khỏe, Nông nghiệp công nghệ cao, Phát triển bền vững, Chuyển đổi số, An ninh mạng.

Dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo được tuyển chọn dựa theo các tiêu chí: Tính sáng tạo, Năng lực tổ chức thực hiện, Hiệu quả kinh tế hoặc tác động xã hội, Thị trường tiềm năng, Ứng dụng công nghệ, Mô hình kinh doanh.

Thành phố sẽ hỗ trợ về tiền công lao động trực tiếp cho cá nhân, nhóm cá nhân thực hiện dự án (Hỗ trợ 1); và chi phí tổ chức hoạt động tuyển chọn dự án, thuê chuyên gia, sử dụng các dịch vụ hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung (Hỗ trợ 2).

Ở giai đoạn tiền ươm tạo mức hỗ trợ là 40 triệu đồng/dự án và thời gian hỗ trợ không quá 6 tháng/dự án. Trong đó, Hỗ trợ 1 là 10 triệu đồng/dự án. Hỗ trợ 2 là 30 triệu đồng/dự án.

Ở giai đoạn ươm tạo, hỗ trợ 80 triệu đồng/dự án và thời gian hỗ trợ không quá 12 tháng/dự án. Trong đó, Hỗ trợ 1 là 30 triệu đồng/dự án, Hỗ trợ 2 là 50 triệu đồng/dự án.

G
TPHCM hỗ trợ 400 triệu cho dự án khởi nghiệp giai đoạn tăng tôc. Ảnh: Internet

Ở giai đoạn tăng tốc, hỗ trợ 400 triệu đồng/dự án và thời gian hỗ trợ không quá 12 tháng/dự án. Ưu tiên cho các dự án có đối ứng từ các nhà đầu tư khác. Trong đó, Hỗ trợ 1 là 150 triệu đồng/dự án, Hỗ trợ 2 là 250 triệu đồng/dự án.

Điều kiện hỗ trợ từ ngân sách nhà nước TPHCM là tại thời điểm đăng ký, dự án chưa nhận được bất kỳ nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước Thành phố cho giai đoạn tiền ươm tạo, ươm tạo hay tăng tốc.

Đối tượng đăng ký nhận hỗ trợ là các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, trường, viện, cơ sở ươm tạo,… và các đơn vị có liên quan; là pháp nhân được thành lập theo quy định pháp luật Việt Nam có chức năng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của nhiệm vụ. Ngoài ra, cần có đủ kinh nghiệm, năng lực, phương án huy động các nguồn lực để tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 15/4/2024.

Chi tiết về Chương trình tại https://dost.hochiminhcity.gov.vn/