UBND TPHCM mới đây đã phê duyệt chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn giai đoạn năm 2021 – 2025, trong đó ưu tiên các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Chương trình được thực hiện bằng ngân sách nhà nước nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao hiểu biết, ý thức và thói quen tuân thủ pháp luật, nhờ đó hạn chế rủi ro, vướng mắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh.

Các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ (có một hoặc nhiều phụ nữ sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên, trong đó có ít nhất một người quản lý điều hành doanh nghiệp đó) và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (được thành lập để thực hiện ý tưởng trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và có khả năng tăng trưởng nhanh) được ưu tiên hỗ trợ.

DNVVN do phụ nữ làm chủ và DN VVN khởi nghiệp sáng tạo sẽ được ưu tiên hỗ trợ pháp lý
Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo sẽ được TPHCM ưu tiên hỗ trợ pháp lý.
Ảnh: KA

Theo đó, một số hoạt động sẽ được triển khai như các sở, ngành, UBND cấp huyện xây dựng chuyên mục về “hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa” trên cổng thông tin điện tử của mình; cung cấp thông tin pháp luật trong nước, nước ngoài, quốc tế, cảnh báo rủi ro pháp lý và chính sách của ngành, lĩnh vực, địa phương liên quan đến doanh nghiệp; bồi dưỡng kiến thức tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp;…

Các doanh nghiệp KH&CN, nếu có nhu cầu hỗ trợ pháp lý đối với các vấn đề liên quan đến lĩnh vực KH&CN, cũng có thể liên hệ với Sở KH&CN (Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, phường Võ thị Sáu, Quận 3, TPHCM; Email: skhcn@tphcm.gov.vn; Điện thoại: 028.39322047) để được hướng dẫn cụ thể.