Tỉnh Lạng Sơn vừa công bố việc hoàn thành cung cấp trực tuyến mức 4 với toàn bộ 1.030 dịch vụ trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh từ ngày 8/6, sau một tháng triển khai.

Như vậy, Lạng Sơn là đơn vị thứ 6 và là tỉnh thứ 3 trong cả nước hoàn thành chỉ tiêu đưa 100% dịch vụ công lên trực tuyến mức 4.

Đại diện lãnh đạo Sở TT&TT Lạng Sơn cho biết: “Trong 1.030 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được tỉnh cung cấp từ ngày 8/6 để phục vụ người dân và doanh nghiệp, có 838 dịch vụ cấp tỉnh, 149 dịch vụ cấp huyện và 43 dịch vụ cấp xã”.

Trung tâm hành chính công tỉnh Lạng Sơn.
Trung tâm hành chính công tỉnh Lạng Sơn.

Đáng chú ý, việc thực hiện chỉ tiêu đưa 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức 4 đã được tỉnh triển khai trong 30 ngày.

Cụ thể, ngay sau khi Bộ TT&TT có văn bản đề nghị lãnh đạo các địa phương triển khai quyết liệt và có hiệu quả các giải pháp để đạt mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức 4 trong năm 2021, đầu tháng 5, tỉnh Lạng Sơn đã có kế hoạch thực hiện mục tiêu nêu trên.

Đại diện UBND tỉnh Lạng Sơn nhận định, đây là một bước hiện thực hóa mục tiêu “Chính quyền kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp”, “Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm”. Kể từ nay, người dân và doanh nghiệp trong tỉnh có thể thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường Internet mọi lúc, mọi nơi, loại bỏ khó khăn do đi lại từ vùng sâu vùng xa đến trụ sở cơ quan hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí, bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, việc đưa các dịch vụ công lên trực tuyến mức 4 còn giúp minh bạch hóa triệt để quá trình xử lý hồ sơ của cơ quan hành chính nhà nước, tránh phiền hà người dân và doanh nghiệp, nhờ đó thúc đẩy kinh tế thương mại.

UBND tỉnh Lạng Sơn đã đưa ra các chỉ tiêu cần đạt được trong năm 2021 như: tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết trực tuyến mức độ 4 đạt từ 30% trở lên; ưu tiên rà soát, lựa chọn các dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 đưa vào danh sách không tiếp nhận hồ sơ trực tiếp; khuyến khích các tổ chức tài chính, ngân hàng mở rộng việc cung cấp tài khoản thanh toán trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cho phép người dân tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu,gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ, cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.