Sở KH&CN TPHCM vừa thông báo mời các tổ chức tham gia đăng ký thực hiện các nhiệm vụ KH&CN đặt hàng năm 2022 trong các lĩnh vực môi trường, chuyển đổi số,…

Tổ chức KH&CN, doanh nghiệp KH&CN, trường, viện, tổ chức có chức năng nghiên cứu KH&CN đều có thể tham gia đăng ký thực hiện. Riêng đối với nhiệm vụ theo hình thức đề án khoa học, tổ chức chủ trì có thể là các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Trong đó, nhiệm vụ “Thúc đẩy chuyển đổi sử dụng công nghệ sạch, công nghệ mới trong sản xuất công nghiệp” do UBND TPHCM đặt hàng, với mục tiêu mở rộng và tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế để thúc đẩy chuyển giao, ứng dụng KHCN, tận dụng các cơ hội hỗ trợ tư vấn kỹ thuật, tư vấn chính sách và các nguồn vốn từ quốc tế, để giúp TPHCM tăng cường năng lực thích ứng và giảm nhẹ khi khí hậu thay đổi.

Các nhiệm vụ do UBND TP Thủ Đức đặt hàng gồm: Xây dựng mô hình tổng thể Hệ thống thông tin địa lý (GIS) thành phố Thủ Đức; Chuyển giao mô hình ứng dụng GIS cấp huyện và xã phục vụ công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế xã hội; Quan trắc môi trường và đánh giá mức độ tổn thương phục vụ cho quản lý môi trường trên địa bàn TP Thủ Đức; Đánh giá chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông thành phố Thủ Đức năm 2021.

t
Cảnh báo ngập lụt được TPHCM đặt hàng thực hiện Ảnh: Internet

Nhiệm vụ Phần mềm quản lý dữ liệu công trình xây dựng trên địa bàn TPHCM trên nền hệ thống thông tin địa lý GIS mã nguồn mở do Sở Xây dựng đặt hàng, giúp tăng thêm thông tin cho người dân khi có nhu cầu liên quan đến các lĩnh vực xây dựng, nhà ở, đô thị.

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và môi trường đặt hàng nhiệm vụ “Xây dựng hệ thống mốc cảnh báo lũ, ngập lụt và đề xuất mực nước tương ứng với cấp báo động tại một số vị trí thường xảy ra ngập lụt”. Nhiệm vụ “Xây dựng hệ thống quan trắc tự động và ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong hỗ trợ xác định cấp cháy, dự báo cháy rừng tại rừng phòng hộ, rừng đặc dụng huyện Bình Chánh” của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Thông tin chi tiết tại www.dost.hochiminhcity.gov.vn.