Sở KH&CN TPHCM vừa thông báo mời các đơn vị đăng ký thực hiện nhiệm vụ “Bồi dưỡng kiến thức hỗ trợ hình thành đội ngũ chuyên gia cho thị trường KH&CN TPHCM năm 2022”.

Đối tượng tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ là các trường, viện; tổ chức KH&CN; đơn vị có chức năng chuyên môn trong lĩnh vực KH&CN và đủ năng lực để triển khai nhiệm vụ.

Nhiệm vụ sẽ thực hiện hai khóa huấn luyện, trong đó một khóa cung cấp kiến thức về chuyển giao công nghệ, thẩm định giá công nghệ; cách thức thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ trong các trường đại học và các tổ chức nghiên cứu... cho các cán bộ chuyên trách, quản lý về thị trường KH&CN tại các sở, ngành, trung tâm; cán bộ công chức, viên chức,... thuộc cơ sở ươm tạo, tổ chức trung gian như sàn giao dịch công nghệ; cán bộ quản lý nhà nước về KH&CN, thị trường KH&CN tại các quận, huyện; cán bộ quản lý về KH&CN tại các trường đại học, viện nghiên cứu; giảng viên các trường đại học, viện nghiên cứu.

v
Giới thiệu sản phẩm từ kết quả nghiên cứu tại TPHCM. Ảnh: KA

Khóa huấn luyện thứ hai sẽ cung cấp kiến thức về khởi nghiệp, sở hữu trí tuệ, định giá, định giá tài sản trí tuệ... cho các tổ chức trung gian KH&CN; các dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; doanh nghiệp KH&CN; nhà nghiên cứu, cá nhân có ý tưởng khởi nghiệp muốn tìm hiểu về cách thức xây dựng dự án khởi nghiệp và kiến thức về sở hữu trí tuệ.

Học viên sau khi hoàn thành 2 khóa đào tạo sẽ có kiến thức chung về ngành thẩm định giá và thẩm định giá công nghệ; am hiểu các văn bản pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động thẩm định giá và thẩm định giá công nghệ; nắm được quy trình, nguyên tắc và cơ sở hình thành giá khi thẩm định giá tài sản và thẩm định giá công nghệ. Ngoài ra, học viên cũng nắm được các kỹ thuật, mô hình để thẩm định công nghệ, thẩm định giá doanh nghiệp và tài sản vô hình tại Việt Nam.

Thông tin chi tiết nhiệm vụ tại địa chỉ www.dost.hochiminhcity.gov.vn