Sở KH&CN TPHCM vừa ban hành kế hoạch hình thành và thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực giáo dục giai đoạn 2021 – 2025, nhằm thúc đẩy ứng dụng KH&CN, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực giáo dục.

Trong 5 năm tới, TPHCM đạt mục tiêu ít nhất 50% trường tiểu học, THCS, THPT có hoạt động đổi mới sáng tạo (ngày hội, sân chơi trải nghiệm, cuộc thi, ươm tạo,…). Đồng thời, tổ chức các sự kiện nhằm tìm kiếm và hỗ trợ các dự án , doanh nghiệp tham gia nghiên cứu và thương mại hóa các sản phẩm, học cụ giáo dục, ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực giáo dục. Ngoài ra, Sở KH&CN TPHCM cũng hỗ trợ các vườn ươm có hoạt động ươm tạo công nghệ giáo dục.

Theo đó, Sở KH&CN TPHCM sẽ triển khai một số nhiệm vụ cụ thể như: Tổ chức và hỗ trợ tổ chức các sự kiện đổi mới sáng tạo thông qua các hoạt động giáo dục STEM, STEAM (cuộc thi, hội thảo, bồi dưỡng kiến thức, ngày hội sáng tạo khởi nghiệp,…); Xây dựng nền tảng kết nối trực tuyến đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực giáo dục, theo hình thức đặt hàng nhiệm vụ KH&CN, nhằm tìm kiếm những giải pháp, ứng dụng chất lượng cho ngành giáo dục; Truyền thông hoạt động đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực giáo dục, thông qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, cuộc thi, triển lãm công nghệ đổi mới sáng tạo,…

c
Sở KH&CN TPHCM sẽ thúc đẩy các hoạt động ứng dụng công nghệ trong giáo dục. Ảnh: KA

Ngoài ra, Sở cũng thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong giáo dục, để tìm kiếm, hình thành các mô hình, giải pháp đổi mới sáng tạo, phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo,… Sở KH&CN sẽ xây dựng danh mục đặt hàng từ nhu cầu của cơ quan quản lý, tổ chức giáo dục và từ đề xuất của các tổ chức nghiên cứu, viện trường, doanh nghiệp.

Phòng Quản lý KH&CN Cơ sở là đơn vị chủ trì, phối hợp cùng các phòng, đơn vị khác triển khai thực hiện kế hoạch. Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách sự nghiệp KH&CN hằng năm của Sở KH&CN TPHCM.