Sở KH&CN TPHCM thông báo mời các đơn vị đăng ký thực hiện nhiệm vụ hai nhiệm vụ huấn luyện và nâng cao năng lực quản trị tài sản trí tuệ ở cấp độ Chuyên viên Tài sản trí tuệ và cấp độ Giám đốc Tài sản trí tuệ.


Đối tượng tham dự các lớp huấn luyện là doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ, trường đại học, viện/trung tâm nghiên cứu trên địa bàn TP.HCM, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Thời lượng huấn luyện gồm 5 mô đun, mỗi mô đun gồm 10 buổi học (180 phút/buổi). Số lượng học viên: từ 30 – 50 học viên/lớp.

H
Học viên được cấp chứng chỉ đào tạo về quản trị tài sản trí tuệ tại TPHCM. Ảnh: KP

Sở yêu cầu các đơn vị đăng ký thực hiện nhiệm vụ đáp ứng các điều kiện như: Có chức năng đào tạo, huấn luyện nguồn nhân lực; có mối quan hệ chặt chẽ với mạng lưới các chuyên gia phù hợp với nội dung của Chương trình; kinh nghiệm ít nhất 3 năm trong việc tổ chức đào tạo, huấn luyện nâng cao năng lực cho các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp; ưu tiên có kinh nghiệm trong việc tổ chức đào tạo, huấn luyện về quản trị tài sản trí tuệ.

Các đơn vị này phải thực hiện chiêu sinh phù hợp với đối tượng tham dự nêu trên; bố trí giảng viên, trợ giảng phù hợp với nội dung huấn luyện do Sở KH&CN yêu cầu; bố trí thời gian huấn luyện vào các buổi tối trong tuần (3-5 buổi/tuần); kiểm tra, đôn đốc việc chuẩn bị tài liệu, bài giảng nhằm bảo đảm chất lượng và phù hợp với nội dung huấn luyện; chuẩn bị phòng học, tài liệu, trang thiết bị và phương tiện cần thiết phục vụ việc tổ chức; Tổ chức kiểm tra và đề xuất cấp giấy chứng nhận cho học viên.

Hồ sơ đăng ký nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Bộ phận một cửa - Sở KH&CN TPHCM, Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.