Sở KH&CN TPHCM sẽ hỗ trợ từ 30 – 100% kinh phí cho các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ năm 2022 của TPHCM.

Trong đó, 18 nhiệm vụ được các sở ngành đặt hàng như Nghiên cứu sản xuất giống cá dứa nhân tạo từ nguồn cá dứa bố mẹ trên địa bàn huyện Cần Giờ (UBND huyện Cần Giờ); Nghiên cứu xác định trữ lượng nguồn lợi thủy sản vùng ven bờ và vùng lộng TPHCM (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); Nghiên cứu chọn tạo giống vi sinh vật mới bằng phương pháp chiếu xạ kết hợp phân tử; Thúc đẩy chuyển dổi sử dụng công nghệ sạch, công nghệ mới trong sản xuất công nghiệp (UBND TPHCM);…

Ngoài ra, Sở KH&CN TPHCM cũng mời các tổ chức, đơn vị tham gia đăng ký thực hiện các nhiệm vụ theo định hướng nghiên cứu thuộc 5 chương trình được định hướng nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2025, ở các lĩnh vực Đô thị thông minh và chuyển đổi số; Công nghiệp; Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe; Nông nghiệp công nghệ cao; Quản lý và phát triển đô thị.

Đối tượng đăng ký tham gia thực hiện các nhiệm vụ là tổ chức, doanh nghiệp KH&CN, trường, viện, tổ chức có chức năng nghiên cứu KH&CN Riêng đối với nhiệm vụ theo hình thức đề án khoa học, tổ chức chủ trì có thể là các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

v
TPHCM hỗ trợ tối đa 100% kinh phí cho các nhiệm vụ KH&CN Ảnh: Internet

Các sản phẩm của nhiệm vụ cần đáp ứng được một số tiêu chí như có khả năng giải quyết được vấn đề của Thành phố, phạm vi ứng dụng rộng rãi, mang tính đột phá so với sản phẩm cùng loại hoặc có tiềm năng phát triển, phù hợp với kế hoạch kinh phí.

Các nhiệm vụ thuộc 5 chương trình nói trên sẽ được cấp 100% tổng kinh phí thực hiện. Đối với các nhiệm vụ được đặt hàng, được cấp 100% tổng kinh phí thực hiện nếu đạt điểm đánh giá từ 80/100 trở lên.

Ngoài ra, Sở KH&CN TPHCM cũng sẽ xem xét hỗ trợ kinh phí tối đa đến 30% tổng kinh phí thực hiện đối với các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ phục vụ doanh nghiệp (hỗ trợ tạo ra sản phẩm mới hoặc nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh).

Thông tin chi tiết tại https://dost.hochiminhcity.gov.vn/