Giải thưởng do Sở KH&CN Đồng Nai triển khai thực hiện nhằm phát động, vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, phóng viên, biên tập viên trong và ngoài tỉnh tham gia viết bài tuyên truyền cho lĩnh vực KH&CN.

Công dân Việt Nam trong và ngoài tỉnh Đồng Nai có sản phẩm báo chí phù hợp với tiêu chí Giải thưởng đều có quyền gửi tham dự từ một hoặc nhiều sản phẩm cho mỗi thể loại (không giới hạn số lượng sản phẩm dự thi).

Loại hình bao gồm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình. Thể loại có thể là bài phản ánh, ghi chép, bình luận, phỏng vấn, ký sự, phóng sự, các chương trình phát thanh, truyền hình, giao lưu, tọa đàm….

Giải thưởng chia làm 2 bảng dự thi. Trong đó, bảng chuyên nghiệp gồm: phóng viên, nhà báo, biên tập viên các cơ quan báo, đài trong và ngoài tỉnh; biên tập viên bản tin KH&CN. Bảng không chuyên nghiệp gồm: cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, người lao động; cán bộ phụ trách các bản tin, trang/cổng thông tin điện tử trong toàn tỉnh; học sinh, sinh viên và quần chúng nhân dân.

Trao giải thưởng về KH&CN Đồng Nai 2021    Ảnh: SĐN
Trao giải thưởng về KH&CN Đồng Nai 2021 Ảnh: Internet

Các tác phẩm tham gia Giải thưởng có các nội dung tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước về KH&CN; giới thiệu những chủ trương, định hướng phát triển KH&CN của ngành, địa phương, đơn vị… trong xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số và phát triển kinh tế số…; hoạt động đầu tư, chuyển giao công nghệ; hoạt động kết nối nghiên cứu KH&CN; kết quả nghiên cứu, ứng dụng các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh, cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lao động, sản xuất, học tập; các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh; gương tiên tiến điển hình trong quản lý, nghiên cứu và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; các sáng kiến, cải tiến, đổi mới trong công tác quản lý nhà nước về KH&CN; hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh;….

Cơ cấu Giải thưởng, mỗi bảng gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Tiền thưởng được tính theo mức lương tối thiểu (gấp 6 lần đối với giải Nhất, 4 lần với giải Nhì, 3 lần với giải Ba và 1,5 lần với giải Khuyến khích).

Thời gian tiếp nhận sản phẩm dự thi đến hết ngày 10/11/2022. Lễ công bố và trao giải thưởng tổ chức vào “Ngày hội khoa học và công nghệ” hàng năm (dự kiến tháng 12/2022).