Ngày 15/4, tại TPHCM, Cục Công tác phía Nam đã tổ chức Hội thảo “Giải pháp liên kết hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp”, nhằm trao đổi, thảo luận các giải pháp thiết thực phục vụ doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng phát triển năng lực đổi mới sáng tạo.

Hội thảo đã thu hút đại diện từ hơn 50 doanh nghiệp, cùng một số viện nghiên cứu, trường đại học, sở ban ngành tại TPHCM và các địa phương phía Nam.

Tại Hội thảo, các đại biểu và doanh nghiệp được giới thiệu, chia sẻ về các chính sách hỗ trợ đổi mới sáng tạo, phát triển công nghệ, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp KH&CN; giải pháp triển khai chuyển đổi số bán hàng hiệu quả; cách thức quản trị tài sản trí tuệ, phát triển và khai thác phương thức nhượng quyền thương hiệu; ứng dụng chuyển đổi số vào mô hình sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp; xu hướng kinh tế số trong phát triển năng lực doanh nghiệp và hội nhập quốc tế;...

o
Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Cục trưởng Cục CTPN chia sẻ tại Hội thảo. Ảnh: KA

Trong đó, để đổi mới công nghệ, doanh nghiệp có thể tự đầu tư nghiên cứu; nghiên cứu có sự phối hợp với các viện nghiên cứu, các trường đại học; hoặc nhận chuyển giao công nghệ hay tham gia các chương trình của nhà nước. Các nguồn hỗ trợ từ nhà nước mà doanh nghiệp có thể tham gia như chương trình nghiên cứu cấp Bộ KH&CN, Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia (Nafotes), Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, chương trình nghiên cứu cấp Bộ Công Thương/cấp tỉnh/thành phố,…

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Công tác phía Nam Bộ KH&CN, tốc độ đổi mới công nghệ của doanh nghiệp hiện còn rất chậm, vì vậy, trong thời gian tới, Cục Công tác phía Nam sẽ lấy doanh nghiệp làm trung tâm, tìm nhiều giải pháp giúp doanh nghiệp sẵn sàng đổi mới công nghệ.