Sở KH&CN TPHCM vừa thông báo mời đăng ký tham gia thực hiện nhiệm vụ “Huấn luyện và nâng cao năng lực Quản trị tài sản trí tuệ năm 2022” ở cấp độ chuyên viên và giám đốc tài sản trí tuệ.

Chương trình được thực hiện nhằm thúc đẩy việc hình thành và phát triển nguồn nhân lực về quản trị tài sản trí tuệ tại các đơn vị cơ sở (doanh nghiệp, trường đại học, trung tâm nghiên cứu); đồng thời cập nhật, nâng cao kiến thức về quản trị tài sản trí tuệ.

Đối tượng tham dự Chương trình gồm doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ, trường đại học, viện/trung tâm nghiên cứu trên địa bàn TPHCM, các cơ quan quản lý nhà nước liên quan.

Ở cấp độ chuyên viên tài sản trí tuệ, học viên tham dự chưa từng tham gia các khóa huấn luyện và nâng cao năng lực về quản trị tài sản trí tuệ do Sở KH&CN TPHCM tổ chức. Đối với cấp độ giám đốc tài sản trí tuệ, học viên tham dự đã hoàn thành cấp độ trưởng bộ phận tài sản trí tuệ thuộc Chương trình huấn luyện và nâng cao năng lực quản trị tài sản trí tuệ qua các năm.

Thời lượng huấn luyện gồm 5 mô đun, mỗi mô đun gồm 10 buổi học, mỗi buổi học 180 phút. Số lượng học viên từ 30 – 50 người.

n
Một lớp tập huấn về TSTT tại TPHCM Ảnh: Internet

Đơn vị tham gia đăng ký nhiệm vụ sẽ thực hiện tổ chức chiêu sinh phù hợp với các đối tượng tham dự; bố trí giảng viên, trợ giảng phù hợp với nội dung huấn luyện do Sở KH&CN yêu cầu; bố trí địa điểm huấn luyện tại các khu vực trung tâm của TPHCM và thời gian huấn luyện vào các buổi tối trong tuần (1 tuần từ 3-5 buổi). Đồng thời, kiểm tra, đôn đốc việc chuẩn bị tài liệu, bài giảng nhằm bảo đảm chất lượng và phù hợp với nội dung huấn luyện; tổ chức kiểm tra và đề xuất cấp giấy chứng nhận cho học viên.

Để được chọn, đơn vị đăng ký thực hiện phải đáp ứng các điều kiện như có chức năng, kinh nghiệm đào tạo, huấn luyện nguồn nhân lực; có mối quan hệ chặt chẽ với mạng lưới các chuyên gia phù hợp với nội dung của Chương trình; có kinh nghiệm ít nhất 3 năm trong việc tổ chức đào tạo, huấn luyện nâng cao năng lực cho các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp.

100% kinh phí thực hiện (cấp độ chuyên viên) và tối đa 70% kinh phí thực hiện (cấp độ giám đốc) sẽ được hỗ trợ từ ngân sách.