Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030 gọi tắt vừa được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt, nhằm đưa sở hữu trí tuệ trở thành công cụ quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo của tỉnh.

Theo đó, tỉnh phấn đấu đến năm 2025, có 100% viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng, các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh được tập huấn, đào tạo cơ bản về SHTT. Có ít nhất 10 sản phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc thù của tỉnh và 30 sản phẩm gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của tỉnh, được hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý, phát triển tài sản trí tuệ, kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sau khi được bảo hộ.

Đến năm 2030, lượng đơn đăng ký quyền SHTT của các cá nhân, tổ chức đạt tối thiểu trung bình mỗi năm: 5 sáng chế, 20 kiểu dáng công nghiệp, 200 nhãn hiệu, 1-3 giống cây trồng. Có ít nhất 15 sản phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc thù của tỉnh và 50 sản phẩm gắn với Chương trình OCOP của tỉnh, được hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý, phát triển tài sản trí tuệ, kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sau khi được bảo hộ.

v
Một số sản phẩm của Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc Chương trìnhOCOP Ảnh: Internet

Để thực hiện các mục tiêu trên, Chương trình triển khai hỗ trợ tra cứu, khai thác thông tin SHTT cho các tổ chức, doanh nghiệp KH&CN, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm tạo ra các tài sản trí tuệ được bảo hộ và bài báo khoa học có tính ứng dụng cao; triển khai các chương trình tập huấn, đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu về SHTT phù hợp với từng nhóm đối tượng; thúc đẩy đăng ký bảo hộ quyền SHTT ở trong và ngoài nước; nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ;….

Một số nhiệm vụ được ưu tiên thực hiện như hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu của các tổ chức, cá nhân; đăng ký chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc thù của tỉnh và sản phẩm gắn với Chương trình OCOP; hỗ trợ kinh phí triển khai các biện pháp bảo vệ và nâng cao hiệu quả hoạt động thực thi quyền SHTT; tổ chức trưng bày, giới thiệu, triển lãm sản phẩm được bảo hộ quyền SHTT, cùng với các sản phẩm xâm phạm quyền SHTT;...

Sở KH&CN Bà Rịa – Vũng Tàu là đơn vị chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan tổ chức triển khai Chương trình.