Hội đồng KH&CN tỉnh Sơn La vừa nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu biện pháp phòng trừ sâu đục quả xoài tỉnh Sơn La”.

Hội thảo khoa học về sâu bệnh hại xoài tổ chức ở Sơn La.

Đề tài được triển khai nghiên cứu từ năm 2015 và đã xác định được 24 loài sâu, bệnh gây hại trên cây xoài (17 loại sâu và 7 loại bệnh). Trong đó, xây dựng quy trình phòng trừ ba loài sâu gây hại trên quả gồm: Bọ Vòi voi đục quả xoài bắt đầu gây hại khi quả có đường kính 0,8-1,1 cm; ruồi đục quả xoài và sâu đục hạt xoài thường vào cuối vụ thu hoạch.

Từ kết quả của đề tài, Sở đã tổ chức tập huấn cho cán bộ xã, bản và các hộ dân nắm vững được kỹ thuật phòng trừ sâu, bệnh hại xoài, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế của quả xoài, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.