Kho tài nguyên số nội sinh của Trung tâm Thông tin - Thư viện, ĐH Quốc gia Hà Nội (VNU-LIC) https://repository.vnu.edu.vn/ vừa vào top 100 toàn cầu của Rangking web of Repositories - một bảng xếp hạng quốc tế các thư viện số tài liệu nội sinh của các học viện, viện nghiên cứu và các trường đại học.

Sinh viên nghiên cứu tài liệu tại VNU-LIC. Ảnh: VNU.
Sinh viên nghiên cứu tài liệu tại VNU-LIC. Ảnh: VNU.

Với tổng số 29.700 tập dữ liệu, VNU-LIC xếp thứ 96 trên tổng số gần 3.000 kho tài nguyên nội sinh được xếp hạng, tăng 78 bậc so với xếp hạng của năm 2019 và tiếp tục giữ vị trí số 1 Việt Nam.

Tài nguyên nội sinh được hình thành dưới dạng số hóa trong quá trình hoạt động khoa học công nghệ, sản xuất, quản lý, nghiên cứu, học tập của các cơ quan, tổ chức, viện nghiên cứu, trường đại học, … và được mở công khai để tra cứu; cụ thể bao gồm luận văn số, luận án số, kết quả nghiên cứu khoa học số, sách số, bài báo nghiên cứu,…