Ngày 18/11, lần đầu tiên Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (Vnisa) tổ chức Lễ công bố và trao tặng danh hiệu “Chìa khóa vàng” 2020 cho các doanh nghiệp an toàn thông tin Việt Nam.

Sau gần ba tháng triển khai thực hiện, Ban tổ chức giải thưởng đã lựa chọn và trao danh hiệu “Chìa khóa vàng” cho 45 sản phẩm, dịch vụ, an toàn thông tin; giải pháp công nghệ thông tin an toàn tiêu biểu phục vụ cho chuyển đổ số, của 17 doanh nghiệp, tổ chức an toàn thông tin trong cả nước.

Cụ thể, hạng mục sản phẩm an toàn thông tin chất lượng cao xuất sắc có 7 sản phẩm được vinh danh; hạng mục sản phẩm an toàn thông tin triển vọng xuất sắc có 12 sản phẩm; hạng mục dịch vụ an toàn thông tin tiêu biểu có 15 dịch vụ; hạng mục giải pháp CNTT an toàn tiêu biểu cho chuyển đổi số có 6 giải pháp và hạng mục giải pháp hóa đơn điện tử an toàn có 5 giải pháp được vinh danh.

7 sản phẩm an toàn thông tin chất lượng cao xuất sắc được vinh danh gồm: Giải pháp tường lửa ứng dụng Web (VCS-SWP), giải pháp giám sát bất thường trên máy trạm (VCS-aJiant), giải pháp giám sát an ninh mạng (VCS-CyM) của công ty An ninh mạng Viettel; giải pháp giám sát và phòng thủ an toàn thông tin CMC của công ty TNHH an ninh an toàn thông tin CMC; hệ thống giám sát và điều hành an ninh mạng Bkav eEye của công ty Cổ phần BKAV; giải pháp Giám sát lớp mạng (VCS-NSM) của công ty An ninh mạng Viettel; giải pháp Phòng chống mã độc và quản trị tập trung CMDD của công ty TNHH an ninh an toàn thông tin CMC.

Theo Ban tổ chức, kết quả của các chương trình bình chọn sẽ là kênh thông tin quan trọng để các cơ quan quản lý nhà nước nhìn nhận rõ nét hơn về thị trường sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin, từ đó có thể đưa ra những chính sách khuyến khích, hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt Nam một cách phù hợp.