Trong nhiệm vụ KHCN cấp thành phố Hải Phòng này, các thiết bị bay được sử dụng gồm Phantom 4 Pro và Phantom 4 Multispectral có gắn camera toàn dải độ phân giải cao, có khả năng chụp ảnh đa mặt và chụp cả hình ảnh màu và dải hẹp.

Sau 2 năm, đề tài đã tiến hành 4 chuyến thực địa và thu 4 cảnh ảnh đa phổ tầm thấp tại khu vực Bằng La, quận Đồ Sơn và vùng nước nông đảo Bạch Long Vỹ; hoàn thành 16 báo cáo chuyên đề; xây dựng khoá giải đoán ảnh cho thiết bị bay không người lái; xây dựng quy trình sử dụng thiết bị thiết bị bay không người lái dân dụng cỡ nhỏ với máy ảnh độ phân giải cao để đánh giá hiện trạng hệ sinh thái vùng ven biển Hải Phòng; hoàn thiện 2 bản đồ hiện trạng phân bố hệ sinh thái rừng ngập mặn và san hô tỷ lệ 1:5000 từ kết quả xử lý ảnh đa phổ tầm thấp.

Các quy trình của đề tài đã được kiểm chứng đạt độ chính xác cao và hiệu quả hơn nhiều so với phương pháp truyền thống và xử lý ảnh tầng cao từ vệ tinh như: chi phí ít hơn; chủ động về mặt thời gian và không gian; cho kết quả nhanh và độ chính xác rất cao. Tuy nhiên, điểm yếu của phương pháp này là diện tích của một cảnh ảnh là khá nhỏ với quy mô khoảng 50 ha.