UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức Giải thưởng Sáng tạo lần thứ 2 năm 2021.

Giải thưởng do UBND TPHCM tổ chức hai năm một lần, nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân có các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm sáng tạo đóng góp tích cực cho sự phát triển của Thành phố.

Đối tượng đăng ký tham gia giải thưởng gồm tác giả/nhóm tác giả của các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm phù hợp với một trong 7 nhóm lĩnh vực sau:

1. Lĩnh vực phát triển kinh tế: góp phần tích cực trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế Thành phố.

2. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh: đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn Thành phố.

3. Lĩnh vực quản lý nhà nước: tăng cường hiệu quả của công tác cải cách hành chính; nâng cao hoạt động quản lý nhà nước; nâng cao sự phục vụ của cơ quan nhà nước đối với yêu cầu của người dân, tổ chức.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao giải thưởng sáng tạo năm 2019
Lễ trao Giải thưởng sáng tạo năm 2019. Ảnh: SGGP

4. Lĩnh vực truyền thông: các ứng dụng thông tin và truyền thông thực hiện tốt công tác truyền thông giữa chính quyền, tổ chức, doanh nghiệp và người dân, có tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của Thành phố.

5. Lĩnh vực văn học nghệ thuật: các tác phẩm, sáng tác, công trình có tác động tích cực đến việc khơi dậy truyền thống và tinh thần sáng tạo, có giá trị cao về văn học và nghệ thuật.

6. Lĩnh vực khoa học kỹ thuật: các công trình nghiên cứu, các đề tài đã được ứng dụng trong thực tiễn và mang lại hiệu quả, đóng góp tích cực trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thành phố thông minh, hiện đại.

7. Lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo: các công trình, giải pháp, mô hình khởi nghiệp đối mới sáng tạo có hiệu quả cao.

Hồ sơ tham gia Giải thưởng phải có tính sáng tạo, tập trung giải quyết những vấn đề đặt ra theo một khía cạnh mới, hướng mới nhằm đưa ra những ý tưởng đột phá để nâng cao hiệu quả; đã được ứng dụng vào thực tiễn ít nhất 2 năm liền kề với năm tổ chức xét trao giải thưởng; có hiệu quả kinh tế, lợi ích xã hội trên các lĩnh vực xét tặng, góp phần giải quyết các vấn đề cấp bách, trọng tâm trong xây dựng và phát triển Thành phố.

Có tất cả 70 giải sẽ được trao với Giải Nhất trị giá 200 triệu đồng; Giải Nhì: 150 triệu đồng; Giải Ba: 80 triệu đồng.

Ban tổ chức phân công các cơ quan phụ trách các lĩnh vực của Giải thưởng, cụ thể: Lĩnh vực 1 - Sở Kế hoạch và Đầu tư; Lĩnh vực 2 - Bộ Tư lệnh Thành phố; Lĩnh vực 3 - Sở Nội vụ; Lĩnh vực 4 - Sở Thông tin và Truyền thông; Lĩnh vực 5 - Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thành phố; Lĩnh vực 6 - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM; Lĩnh vực 7 - Sở KH&CN. Riêng lĩnh vực 7 (Khởi nghiệp sáng tạo), hồ sơ gửi về địa chỉ: Phòng Quản lý Sở hữu trí tuệ. Các đơn vị này có trách nhiệm tiếp nhận các công trình, giải pháp, tác phẩm tham dự Giải thưởng theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

Giải thưởng nhận hồ sơ tham gia đến ngày 28/2/2021, dự kiến trao giải vào ngày 19/5/2021.