Các sáng chế đang nộp đơn đăng ký hoặc đã được cấp bằng độc quyền sáng chế, bằng độc quyền giải pháp hữu ích của Việt Nam hoặc của một nước khác còn trong thời gian hiệu lực ít nhất ba năm tính từ ngày 31/12/2019 có thể nộp đơn tham dự Giải thưởng Sáng chế TPHCM lần thứ VI.

Nhằm thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo, tiến bộ KH&CN trong các tầng lớp nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy gia tăng số lượng đơn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích, TPHCM tiếp tục phát động Giải thưởng Sáng chế lần thứ VI năm 2019 – 2020.

Đối tượng tham dự giải là những sáng chế chưa từng đạt các giải thưởng sáng tạo khoa học kỹ thuật của TPHCM hoặc của quốc gia trước đó.

Người đứng tên sáng chế phải là cá nhân hoặc tổ chức đã đứng tên nộp đơn đăng ký hoặc đang là chủ sở hữu của bằng độc quyền liên quan và có địa chỉ thường trú (cá nhân) hoặc địa chỉ của trụ sở chính (tổ chức) tại TPHCM. Ngoài ra, các cá nhân hoặc tổ chức đang trực tiếp khai thác (sản xuất, kinh doanh) hay gián tiếp khai thác (qua hợp đồng hợp tác, góp vốn, cấp li – xăng,…) sáng chế dự giải trên địa bàn TPHCM cũng có thể tham gia giải thưởng.

Đối với các sáng chế chưa có bằng độc quyền cần phải có kết quả thẩm định nội dung và đồng ý cấp văn bằng bảo hộ của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam hoặc cơ quan sở hữu trí tuệ nước khác.

Giải Nhì (không có giải Nhất) Giải thưởng sáng chế TPHCM 2017 - 2018 được trao
Giải Nhì (không có giải Nhất) Giải thưởng sáng chế TPHCM lần thứ V (2017 - 2018)
được trao cho nhà sáng chế Trần Kim Quy Ảnh: KP

Quy trình xét Giải thưởng gồm hai vòng - Vòng 1: đánh giá khả năng áp dụng công nghiệp, tính mới và trình độ sáng tạo của sáng chế; Vòng 2: đánh giá tiềm năng thương mại của sáng chế. Với thang điểm là 100 phân bổ cho hai tiêu chí, thì khả năng áp dụng rộng rãi của sáng chế chiếm 70 điểm, còn các hiệu quả đã đạt được chiếm 30 điểm.

Cơ cấu giải thưởng:

1 Giải Nhất (đạt từ 90 điểm trở lên): trị giá 40 triệu đồng,2 Giải Nhì (80 – 89 điểm) trị giá 32 triệu đồng, 3 Giải Ba (70 – 79 điểm) trị giá 24 triệu đồng và 4 Giải Khuyến khích (60 – 69 điểm) trị giá 8 triệu đồng.

Ngoài ra, các sáng chế đoạt giải sẽ được hỗ trợ: Đưa vào danh sách các kết quả KH&CN khuyến được giới thiệu và khuyến nghị áp dụng trong các chương trình, dự án của Thành phố có sử dụng công nghệ liên quan; Được thông qua vòng sơ tuyển trong các Chương trình KH&CN của TPHCM nếu có nội dung phát triển thành đề tài nghiên cứu chuyên sâu hơn hoặc thành các dự án triển khai ứng dụng; Được tham vấn trong việc giao kết và đăng ký các hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng li – xăng sáng chế;…

Các sáng chế đăng ký tham dự Giải thưởng nộp hồ sơ về Phòng Sở hữu trí tuệ, Sở KH&CN TPHCM trước ngày 28/2/2020. Dự kiến lễ trao giải được tổ vào dịp kỷ niệm ngày KH&CN Việt Nam 18/5/2020.