Sáng 22/7 năm 2020, UBND TPHCM tổ chức Hội nghị công bố Chương trình chuyển đổi số và hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu HCM LGSP được xây dựng dựa trên Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, Đề án Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025 và Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố.

Theo đó, mục tiêu cơ bản là đến 2025, bao gồm: ít nhất 50% số hồ sơ được giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính; thông tin của người dân, doanh nghiệp được số hóa và lưu trữ tại Trung tâm Dữ liệu thành phố; kinh tế số chiếm 25% tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP, năng suất lao động hằng năm tăng tối thiểu 7%; tỷ lệ người dân và doanh nghiệp có tài khoản thanh toán điện tử trên 60%; hạ tầng băng thông rộng phủ trên 95% hộ gia đình; phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh.

Trong khi đó, mục tiêu cơ bản đến 2030 là 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; hình thành đầy đủ nền tảng dữ liệu của đô thị thông minh phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; kinh tế số chiếm 40% GRDP, năng suất lao động hằng năm tăng tối thiểu 9%; Tỷ lệ người dân và doanh nghiệp có tài khoản thanh toán điện tử trên 85%.

UBND TPHCM giao cho Sở KH&CN thực hiện nghiên cứu các chính sách thử nghiệm, cơ chế sử dụng Quỹ phát triển KH&CN, các chương trình khởi nghiệp, sáng tạo. Đồng thời, phối hợp với các trường, viện thúc đẩy nghiên cứu công nghệ mới ứng dụng trong việc thực hiện chuyển đổi số.