Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2022 thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật.

Bao gồm: Khoa học tự nhiên (Toán học, Khoa học máy tính và thông tin, Vật lý, Hóa học, Khoa học trái đất và môi trường, Sinh học, Khoa học tự nhiên khác); Khoa học kỹ thuật và công nghệ; Khoa học y, dược; và Khoa học nông nghiệp.

Quá trình tiếp nhận hồ sơ bắt đầu từ ngày 30/11/2021 đến ngày 31/12/2021. Việc xét chọn Giải thưởng được tiến hành từ tháng 1/2022 đến tháng 4/2022. Lễ trao tặng Giải thưởng dự kiến diễn ra vào tháng 5/2022. Sẽ có từ 1 - 3 giải thưởng (chính); và 1 giải thưởng dành cho nhà khoa học trẻ (dưới 35 tuổi).

Bộ KH&CN khuyến khích các tổ chức, cá nhân phát hiện và đề cử các ứng viên cho Giải thưởng nhằm thể hiện trách nhiệm và sự trân trọng kết quả nghiên cứu xuất sắc của các nhà khoa học.