Trong các ngày từ 7 đến 14 /7, nhân dịp tham dự Lễ khai mạc Năm quốc tế về khoa học cơ bản vì sự phát triển bền vững do UNESCO tổ chức tại Pháp, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt đã có buổi hội đàm song phương với Bộ trưởng Bộ Đại học và Nghiên cứu Pháp; thăm và làm việc với một số cơ quan, tổ chức trong hệ thống sáng tạo quốc gia Pháp.

Nhiều nội dung quan trọng đã được thảo luận tích cực và thống nhất như: thứ nhất, đàm phán ký kết Hiệp định hợp tác KH&CN giữa hai Chính phủ trong năm 2023 (năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Pháp) có tính đến các trọng tâm chiến lược phát triển KH, CN và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 của cả Việt Nam và Pháp, đồng thời, có cơ chế đảm bảo tính khả thi cho các dự án hợp tác đào tạo đại học, nghiên cứu khoa học với chất lượng xuất sắc, thúc đẩy hợp tác chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp sáng tạo hai nước; thứ hai, tạo lập thêm kênh kết nối và trao đổi học thuật giữa các nhà khoa học của hai nước thông qua việc Việt Nam tham gia trở lại với một trong những chương trình khoa học có uy tín của Pháp là Hubert Curien (Chương trình Hoa sen); thứ ba, mở ra hành lang mới để thúc đẩy hợp tác và chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo của hai nước thông qua việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ (SATI) với BPI France; thứ tư, kết nối Thung lũng đổi mới sáng tạo của Pháp với các khu công nghệ cao quốc gia, thông qua đó thúc đẩy hoạt động xúc tiến đầu tư công nghệ cao giữa hai nước; thứ năm, chia sẻ về thực trạng, tiềm năng và một số phương thức cụ thể để đưa hợp tác KH&CN giữa hai nước trở nên thực chất hơn trong thời gian tới trên một số lĩnh vực mới như KH&CN vũ trụ, công nghệ xanh và năng lượng mới, bên cạnh các lĩnh vực truyền thống như công nghệ sinh học, y tế, nông nghiệp.