Thử nghiệm hệ thống “Thư viện số về sở hữu công nghiệp” trên nền tảng WIPO Publish sẽ được Cục Sở hữu trí tuệ đưa vào hoạt động thử nghiệm từ 20/11/2019 và dự kiến có thể hoạt động chính thức từ tháng 3/2020.

.

Tại trang web “Thư viện số về sở hữu công nghiệp” trên nền tảng WIPO Publish, người dùng tin có thể tra cứu đầy đủ các thông tin về các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được công bố với tần xuất cập nhật thông tin theo chu kỳ công bố 1 lần/tháng. Địa chỉ thử nghiệm: Wipopublish.noip.gov.vn.

Đây là kết quả của Thỏa thuận hợp tác về việc triển khai Hệ thống quản trị đơn sở hữu công nghiệp (WIPO IPAS) tại Cục Sở hữu trí tuệ do Cục Cục Sở hữu trí tuệ Đinh Hữu Phí ký kết với Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO). Theo Thỏa thuận hợp tác, WIPO cung cấp miễn phí và hỗ trợ triển khai phần mềm WIPO IPAS tại Cục Sở hữu trí tuệ, các chuyên gia của WIPO hỗ trợ Cục Sở hữu trí tuệ xây dựng một trang thư viện điện tử mới, đó chính là hệ thống “Thư viện số về sở hữu công nghiệp” trên nền tảng WIPO Publish.